Contact

Stichting Urker Truckersdag
p/a de Hors 1
8321 WS  Urk
Telefoon algemeen: 0527-680805

E-mail : info@urkertruckersdag.nl

Twitter : @Urktruckersdag
Facebook: facebook.com/urkertruckersdag
Instagram: urkertruckersdag

Samenstelling bestuur:

Voorzitter E. Jansen
Secretaris H. van Lenten / H van Veen – Jongman
Penningmeester H. van Lenten
Algem. bestuurslid / 2e voorzitter H. van Veen – Jongman
Algem. bestuurslid H. Oost
Algem. bestuurslid G. Jeruzalem
Website J. van Veen