Aanmelden deelnemer

Let op! Door nieuwe regels kan begeleiding alleen mee in de partybus.
Je moet zelfstandig genoeg zijn om mee te kunnen in de truck.

Let op: tijdens het evenement worden er foto’s en video’s gemaakt. Bij aanmelding gaan we er van uit dat je hier geen bezwaar tegen hebt.

De aanmelding is inmiddels gesloten.